Danh sach tre lon A nam hoc 2016-2017

DANH SÁCH CHÁU 2016 -2017 LỚP: LỚN A GVCN: NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN NGUYỄN THỊ HƯỜNG DUNG TT HỌ TÊN CHÁU NĂM SINH NỮ HỌ TÊN CHA Năm sinh HỌ TÊN MẸ Năm sinh THÔN GHI CHÚ 1 Phan Gia Bảo 12/03/2011 Phan tiến Dũng 03/01/1973 Ngô Thị Duyên 10/06/1979 Phú Ninh 2 Trần Lê Hoàng…