Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THANH

Địa chỉ: xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Bà: Trần Thị Lệ Hà – Chức vụ: Hiệu Trưởng