Danh sach tre lon A nam hoc 2016-2017

Tháng Chín 29, 2016 9:52 sáng
DANH SÁCH CHÁU 2016 -2017
LỚP: LỚN A
GVCN: NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN
NGUYỄN THỊ HƯỜNG DUNG
TT HỌ TÊN CHÁU NĂM SINH NỮ HỌ TÊN CHA Năm sinh HỌ TÊN MẸ Năm sinh THÔN GHI CHÚ
1 Phan Gia Bảo 12/03/2011 Phan tiến Dũng 03/01/1973 Ngô Thị Duyên 10/06/1979 Phú Ninh
2 Trần Lê Hoàng Anh 12/06/2011 Trần Viết Sơn 1985 Lê Thị Vân 06/02/1990 Phú Ninh
3 Trần Khánh Linh 30/05/2011 x Trần Văn Sỹ 1985 Phùng Thị Oanh 21/05/1990 Phú Ninh
4 Nguyễn Anh Tuấn 19/08/2011 Nguyễn Hữu Thuyết 17/02/1982 Lê Thị Hoa 04/10/1986 Phú Ninh
5 Nguyễn Thị Huyền Linh 18/09/2011 x Nguyễn Tuy 1980 Nguyễn Thị Thơm 22/06/1987 Phú Ninh
6 Trần Vũ Như Quỳnh 06/10/2011 x Trần Xuân Vũ 10/10/1987 Trần Thị Kiều Oanh 02/11/1986 Phú Ninh
7 Võ Thị Quỳnh Như 06/11/2011 x Võ VănTiến 1973 Nguyễn Thị Cảnh 30/04/1990 Phú Ninh
8 Lê Thị Huyền Trang 31/03/2011 x Lê Hảo 1969 Trần Thị Liên 10/04/1975 Phú Ninh
9 Trần Sơn Nam 21/09/2011 Trần Ngọc Tuyến 16/03/1988 Nguyễn Thị Thu Phúc 06/08/1989 Phú Ninh
10 Hoàng Thị Nga 13/01/2011 x Hoàng Nam Yên 10/08/1978 Nguyễn Thị Bình 12/07/1984 Phú Ninh
11 Phan Đào Đức Đạt 17/10/2011 Phan Văn 10/09/1970 Đào Thị Bông 18/10/1973 Phú Ninh
12 Trần Ngọc Thuỷ Tiên 12/11/2011 x Trần Xuân Hiền 12/09/1974 Lê Thị Hạnh 20/04/1984 Phú Ninh Mới
13 Nguyễn Yến Trang 01/05/2011 x Nguyễn Nam Yên 30/06/1977 Nguyễn Thị Lan Anh 31/01/1979 Phú Ninh
14 Đậu Khánh Diệp 17/05/2011 x Đậu Cao Tình 10/02/1982 Ngô Thị Xinh 10/09/1985 Phú Ninh
15 Trần Bảo Trâm 19/10/2011 x Trần Hữu Đức 1981 Nguyễn Thị Oanh 09/05/1988 Phú Ninh
16 Trần Khánh Thi 07/01/2011 x Trần Văn Hà 25/07/1982 Võ Thị Hằng 01/01/1981 Phú Ninh
17 Phùng Tuấn Hiếu 17/05/2011 Phùng Văn Bảy 10/06/1976 Trần Thị Tiến 25/06/1982 Phú Ninh
18 Ngô Quỳnh Oanh 09/07/2011 x Ngô Văn Kỷ 06/04/1966 Lê Thị Quang 01/01/1968 Phú Ninh
19 Nguyễn Thị Yến Chi 04/05/2011 x Nguyễn Văn Trường 10/05/1980 Lê Thị Châm 20/01/1986 Phú Ninh
20 Trương Xuân Phước 02/12/2011 Trương Xuân An 1968 Phạm Thị Thơm 05/07/1978 Tân An
21 Cao Khánh Ly 04/06/2011 x Cao Danh Hải 02/10/1981 Phan Thị Thuận Tân An
22 Nguyễn Trần Khánh Huyền 18/01/2011 x Nguyễn Anh Tuấn 1989 Trần Thị Hằng 23/11/1984 Tân An
23 Cao Ngô Bảo Trung 16/08/2011 Cao Minh Trí 10/01/1976 Ngô Thị Khánh Toàn 1977 Tân An
24 Lê Đức Tài 07/05/2011 Lê Hồng Sao 20/10/1982 Hoàng Thị Lài 20/05/1984 Thanh Sơn
25 Phùng Gia Huy 06/02/2011 Phùng Dương Minh 1986 Nguyễn Thị Nga 17/10/1990 Thanh Sơn
26 Nguyễn Trần Bảo Trúc 22/10/2011 x Nguyễn Quốc Toản 1985 Trần Thị Hoài 1989 Thanh Sơn
27 Phạm Thuỳ Chi 22/03/2011 x Phạm Thanh Hải 18/10/1989 Nguyễn Thị Phương Dung 10/07/1992 Quảng Trường
28 Lê Anh Quân 05/06/2011 Lê Văn Xiêm 1975 Nguyễn Thị Ánh Hoà 1986 Quảng Lộc
29 Nguyễn Trung Dũng 14/03/2011 Nguyễn Trung Sỹ 03/06/1983 Trần Thị Hà 12/10/1985 2,P.Ninh Lớn B
30 Trần Bảo Nam 28/05/2011 Trần Văn Hoành 1971 Phan T. Quỳnh Nga 1983 1,P.Ninh Lớn B
31 Phan Ngọc Thanh Vy 25/10/2011 x Phan Xuân Hùng 05/10/1974 Hoàng Thị Thủy 03/06/1975 1,P.Ninh Lớn B
32 Hoàng Mai Hải Yến 03/09/2011 x Hoàng Công Hiệp 12/02/1981 Mai Thị Tâm 02/03/1981 Đ.Hới Lớn B
33 Ng. Thị Trà Vy 17/08/2011 x Nguyễn Văn Sơn 1970 Nguyễn Thị Thanh 1971 1,P.Ninh Lớn B
34 Nguyễn Thiện Nhân 25/04/2011 Nguyễn Văn Ánh Cao Thị Thanh 1984 Tân An Lớn B
35 Lê Như Quỳnh 01/03/2011 x Lê Minh Tuất 31/01/1982 Phạm T. Kim Tuyên 16/09/1988 2,T.Sơn Lớn B
36 Ngô Thục Quyên 23/09/2011 x Ngô Văn Dưỡng 20/03/1982 Nguyễn Thị Tình 1985 2,T.Sơn Lớn B
37 Ngô Ng. Huyền Dung 06/05/2011 x Ngô Văn Tâm 05/05/1970 Nguyễn Thị Tình 24/10/1976 1,P.Ninh Lớn B
38 Lê Phạm Hà Vy 20/04/2011 x Lê Quang Vinh 14/10/1976 Phạm Thị Mường 06/04/1984 Tân An Lớn B
39 Phùng Ly Hương Trà 01/08/2011 x Phùng Quốc Hoàng 03/03/1979 Đặng Thị Huyền 1980 3,P.Ninh Lớn B
40 Lê Công Trường 13/02/2011 Lê Thanh Bình 28/12/1973 Phạm Thị Khánh 15/04/1981 1,T.Sơn Lớn B
41 Phùng Anh Hoàng 06/05/2011 Phùng Văn Hân 1983 Nguyễn Thị Nga 30/07/1984 1,T.Sơn Lớn B
42 Nguyễn Thùy An 06/05/2011 x Nguyễn Nghĩa 1972 Trần Thị Lài 01/01/1973 2,P.Ninh Lớn B
43 Nguyễn Kim Linh 28/09/2011 x Nguyễn Văn Thuyết 06/10/1975 Ngô Thị Hồng 09/10/1982 Phú Ninh
44 Ngô Nguyễn Trọng Tấn 30/09/2011 Ngô Văn Huỳnh 1977 Nguyễn Thị Tám 10/11/1981 Thanh Sơn
45 Trần Hùng Dũng 12/10/2011 Trần Văn Thái 12/02/1986 Ngô Thị Ngọc Hà 15/04/1992 Phú Ninh
46 Phan Yến Nhi 22/02/2011 x Phan Đức Quang 10/05/1978 Nguyễn Thị Phương 20/11/1988 Phú Ninh
47 Phùng Văn Lịch 22/10/2011 Phùng Minh Trung 10/06/1974 Phạm Thị Quả 02/10/1984 Thanh Sơn